Estudi teòric i experimental dels coets

Menú principal


Preparant el llançament: 8 d´octubre de 1998, pati de l´IES Guindàvols

Coets realitzats pels següents alumnes de tercer d´ESO de l´IES Guindàvols:
Sara Barrau, Joan Lluís Gómez, Roberto Granado, Jordi Lavega, Xavier Llamas, Ignasi Vilaplana, Marcel Boix, Meritxell Cuny, Daniel Gil, Cristina Gómez, Xavier Grenier, Bernat Labarias, Esther Martí, Oriol Masip, Sergi Pujol, Esther Vives, Marta Giné, Oriol Lupiañez, Núria Rodriguez i Jordi Inglés
 

Construeix un “coet " i fes-lo volar

Edifici de 8 pisos. El coet inicia el descens!

Contesta les següents preguntes:

  Estudi experimental del moviment del coet


  El dia 15 de juliol de 1999 hi va haver un llançament multitudinari de coets a càrrec dels nens/es de  la ludoteca ElsArenys del Segre de Lleida; els coets utilitzen aigua com a agent propulsor, la qual cosa els impel.leix  cap dalt. A la foto s´observa l´aigua,  en canvi el coet no es veu.
.On és el coet?

Com es podria millorar el disseny del coet a fi i efecte d´assolir una altura màxima?
 

Fes volar el coet , utilitzant la força propulsora dels gasos produïts en  reaccionar químicament:

Tapa  l´ampolla amb un tap de suro sense broquet i espera alguns minuts!


  La hidrazina ( N2H4 ) s´utilitza com a combustible de coets. Crema per contacte amb el peròxid d´ hidrogen ( H2O2 ) i es desprenen nitrogen ( N2 ) i aigua ( H2O ) gasosos.

La pólvora negra ( combustible dels coets pirotècnics ) és una barreja de nitrat de potassi,carbó i sofre, que, en cremar a l´aire lliure, produeix sulfur de potassi  i desprèn  els gasos diòxid de carboni  i nitrogen, segons la reacció:

2 KNO3 + 3 C + S = K2S + 3 CO2  + N2
Si conté un 75% en pes de nitrat de potassi, calcula els litres de gas, mesurats a 765 mm de Hg i a 25 C, que es desprenen en cremar-ne un quilogram.
 
 

Posa exemples d´altres combustibles (propergols ) que s´utilitzin per  propulsar els coets.
Escriu-ne les reaccions químiques.

Digues el nom dels científics més importants i les dates històriques que van fer possible la construcció i el desenvolupament dels coets.

El desplegament dels coets moderns no té lloc fins a principis del segle XX. Quins problemes tècnics van haver de superar-se per fer-ho possible? Quines han sigut les aplicacions dels coets de major transcendència social?
 

Robert Hutchings Goddard va assajar el primer coet de combustible líquid el 16 de març de 1926. El coet tan sols va  pujar 61 metres i va  assolir només una velocitat de 90 km/h. Entre 1930 i 1935 llançà coets els quals assoliren velocitats de 800 km/h i altures de 2500 m. Avui en dia se´l considera el pare de la “coeteria moderna”. Què més se´n sap de Goddard?
 

Durant la Segona Guerra Mundial un grup de científics construïa a  Alemanya coets basats en els principis d´en   Goddard; així arribaren al V-2, que  d´haver-se perfeccionat abans hagués donat la victòria als nazis. Informa´t de la utilització d´aquests coets durant la segona Guerra Mundial

En acabar la guerra els experts en coeteria alemanys arribaren a Amèrica i quan se´ls  va preguntar per la seva ciència, respongueren estupefactes: “  però per què no pregunteu  Goddard?”

Treball pel laboratori