Un coet d´aigua

                                                        L´Oriol i el seu coet

                Menú principal


                 Utillatge:

                 Com fer-lo?

            1. Fes un foradet al tap de suro amb la barrina.

            2. Introdueix el tubet de plàstic d´uns 5 cm (broquet)  de manera que quedi
               ajustat.

            3. Omple una tercera part de l´ampolla  amb aigua i tapa-la hermèticament
               amb el suro

            4. Per fer el suport del coet fes dos forats a la llauna de refresc; l´un de 3 cm
               de diàmetre a la base superior i l´altre de 6 cm a la superfície lateral.

            5. Introdueix la boca de l´ampolla (coet) al forat superior de la llauna.

            6. Pel forat lateral connecta la manxa de la bibicleta al broquet

            7. Manxa fins que surti disparat el coet