Estudi experimental del moviment d´un coet

 

Menú Principal
 
 

Es construeix un coet aerodinàmic de propulsiu líquid (aigua) i es llança. A partir de l´anàlisi de les imatges digitalitzades ( 25 imatges per segon) obtingudes de la filmació  del llançament en vídeo, es pretén donar resposta a les preguntes següents:
 
 

Nerea Rodríguez,  21 de maig de 2000,  IES GUINDAVOLS
 

Seqüència d´imatge:


Primera Segona Tercera Quarta Cinquena Sisena Setena Vuitena Novena
1. Com mesurar la velocitat instantània del coet?

2. I l´acceleració instantània?

3. Com vària la velocitat del coet durant l´enlairament?

4. I l´acceleració?

5. Quina és la velocitat màxima del coet?

6. I l´acceleració màxima?

7. Com varia la velocitat i l´acceleració mentre actua el propulsiu?

8. I quan deixa d´actuar?

9. Influeix la força de fricció de l´aire d´una manera significativa en el moviment del coet?


Aquest estudi ha estat realitzat per Laura Agraz, Alba Guiral, Nerea Rodríguez i Pau Samarra, alumnes de tercer d´ESO de l´IES Guindàvols,  i el treball de recerca ha estat guardonat amb un dels " Premis CIRIT 2000 "
 


 

Pati dels tarongers, 16 de desembre de 2000