Coet de propulsiu sòlid

Menú principal


 

Construeix un senzill coet de propulsiu sòlid.El coet surt disparat!

DISCUSSIÓ:

El paper d´alumini que embolica el llumí constitueix constitueix la cambra de combustió del coet. Dins la cambra hi ha la càrrega de propergol sòlid anomenada gra o pa ( part inflamable del llumí). Aquest propergol té prou oxigen per a cremar en absència d´aire. La ignició és obtinguda mitjançant un dispositiu pirotècnic i, bon punt aconseguida, el pa de propergol crema superficialment i dóna uns productes gasosos a elevada temperatura que, expandits per la tovera (forat fet amb l´agulla imperdible), proporcionen la impulsió al coet.
 

Comprova experimentalment  si la distància assolida pels coets depèn del diàmetre de la tovera. Fes-ne una interpretació segons la segona llei de Newton.
 

 Preparació de nitrocel·lulosa.