Com anar a la Lluna?
 
 
 
 

Menú principal
 

Per esbrinar com han estat possibles els viatges espacials, es requereix prčviament el concepte de  massa i  cončixer les  lleis del moviment i de la  gravitació universal de Newton.

La tercera llei de Newton permet entendre el funcionament dels coets, els quals han fet possible viatjar per l´espai interplanetari i anar a la Lluna.