Per viatjar a la Lluna...

 

Menú principal


 

PRIMER:

En llençar un coet, cal que arribi a una certa velocitat abans no surti a l´espai. Quan assoleix aquesta velocitat anomenada “ velocitat d´alliberament “ , aleshores el coet tindrà prou energia com per a vèncer la força retardadora de la gravetat i es posarà en òrbita. Aquesta velocitat d´alliberament és d´ 11,2 km/s (40.000 km/h) per a la Terra.

Llançar un coet que assoleixi la velocitat d´alliberament no és fàcil. Només fent servir coets amb “seccions múltiples” ha estat possible de superar la velocitat d´alliberament.

El coet Saturn V que propulsà la nau espacial Apol·lo 11 fou de tres seccions. Les etapes del llançament d´un coet d´aquest tipus són:
 
 

 

SEGON: 

La nau està sotmesa a forces de fricció mentre està en contacte amb l´atmosfera. Per aquest motiu haurà de tenir una forma aerodinàmica i caldrà protegir-la amb material refractari.
 
 

TERCER:

La força d´atracció terrestre disminueix a mesura que el coet s´allunya de la Terra, la qual cosa és un avantatge
 
 
 

QUART:

La Terra gira en direcció est a una velocitat més gran com més s´acosta a l´equador. Per tant els coets llançats prop de l´equador duran una empenta natural més gran cap a l´espai, per la rotació del planeta.
 

 

No és gens estrany, doncs, que la majoria dels països vulguin col·locar les seves àrees de llançament el més a prop possible de l´equador, que és a 0º de latitud
 
 

 
 

CINQUÈ:

La Lluna gira al voltant de la Terra per la qual cosa cal apuntar cap al davant de la Lluna o anar canviant la direcció al llarg de la trajectòria
 
 
 

SISÈ:

L´atracció de la Lluna és favorable
 
 
 

SETÈ:

L´absència d´atmosfera a la Lluna no permet de desaccelerar mitjançant la fricció, per la qual cosa cal emprar retrocoets en la fase de l´allunitzatge.
 
 
 

VUITÈ:

Es pot aprofitar l´atracció del  Sol realitzant el llançament quan la posició d´aquest doni lloc a una força atractiva.
 

 

NOVÈ:

La Lluna gira sobre sí mateixa, per la qual cosa convé que la caiguda de la nau es faci en el mateix sentit  que el de rotació de la Lluna. En realitat la nau es col·loca en òrbita respecte a la Lluna abans d´allunitzar.
 

 
 
 

Treball per a l´aula