La massa i el pes
 
 
Menú principal


 

La massa és la quantitat  de matèria que conté un cos. La massa no canvia segons quina sigui la seva localització. La massa d´un cos a la superfície de la Terra és la mateixa que en un entorn sense gravetat. 

Tanmateix, el pes és un concepte diferent que cal diferenciar del primer.
Com a exemple, un astronauta caminant per la Lluna pesa una sisena part del que fa a la Terra ja que la força gravitatòria terrestre és sis vegades superior.
 

Treball per a l´aula