LA VESTIMENTA DEL ASTRONAUTES
 

Menú principal


 
 

La vestimenta dels astronautes varia segons l´activitat que realitzin. Així, durant l´enlairament i a la tornada a Terra porten un vestit de pressió parcial, de tal manera que la pressió al seu  interior sigui el més semblat possible a la de la nau. D´aquesta manera s´aconsegueix reduir el temps d´adaptació necessari abans de sortir a l´espai. Dins de la nau treballen en màniga curta. Si volen experimentar fora de la nau s´han d´embotir dins d´una Unitat de Mobilitat Extravehicular (EMU en anglès). Aquesta unitat està equipada, fonamentalment,  amb un sistema primari de respiració assistida, instal·lat en una mena de motxilla adossada a l´esquena del vestit, i amb una xarxa de refrigeració, que fa circular aigua per l´ interior del vestit. Tanmateix són importants el sistema de comunicació amb la nau i els vistosos sistemes de protecció com el casc, els guants i les botes.