EINSTEIN:El pacifista que desencadenà la construcció de la bomba atòmica

Menú principal


 
 

Potser és Einstein (1879-1955) el científic, juntament amb Russell, més actiu vers els problemes del nostre temps. També és l´home que, malgrat ésser un pacifista, envià una carta el dos d´agost de 1943 al President Roosvelt, instant-lo a construir una bomba d´urani davant el perill nazi. Amb aquesta carta esdevingué l´home que premé el botó de l´holocaust nuclear, opinió que Einstein mai no va compartir.

La carta deia:

“  Els resultats de les investigacions realitzades per Fermi i Szilard em demostren que l´element Urani pot convertir-se, ben aviat, en una nova i important font d´energia. Aquest nou fenomen pot conduir també a la construcció de bombes extraordinàriament potents...”.

No tan sols escrigué la carta, sinó que ocasionalment col.laborà en el projecte Manhattan.
Acabada la Segona Guerra Mundial, en un escrit sobre el procés de Nuremberg, Einstein  estableix les pautes generals de la conducta humana vers l´Estat, i en particular la del científic:

  “ És una pregunta antiga ¿ com  cal que es comporti l´home si l´Estat l´obliga a certes accions, si la societat espera d´ell determinades actituds que la seva consciència considera injustes...? La coacció exterior pot minvar en cert grau la responsabilitat de l´individu, però mai no la disculparà del tot".

Sobre el desarmament escrigué:

“ Mentre les possibilitats d´una guerra no es descartin, els països no deixaran de preparar-se de la manera més completa possible... Armar-se no significa una afirmació de la pau, sinó una preparació per a la guerra”.

Sobre la cursa d´armament, conseqüència de la guerra freda, les seves paraules foren:

“ La cursa d´armaments entre USA i la URSS, que al principi fou preventiva, s´està tornant histèrica. En aquests dos països s´accelera darrera del més gran dels misteris la preparació dels mitjans per anihilar la Humanitat”.

En els seus darrers dies de vida va comprovar que la pau no era possible , i va afirmar amargament:

“ La pau no pot aconseguir-se per la força, només pot aconseguir-se per l´enteniment ”
 

Text extret de l´article:

Polo Conde F. y Lopez Cancio J.A., 1987, Los científicos y sus actitudes políticas ante los problemas de nuestro tiempo., Enseñanza de las ciencias, 5(2), 149-156 
 

Treball per a l´aula