Menú principal


 

Llegir el llibre "Hem caminat damunt la Lluna"

En què s´assemblen i en què es diferencien  els viatges de Tintín i el de l´Apol·lo 11?

En aquesta vinyeta sembla  que el capità Haddock al·lucina amb les lleis de la gravetat. Creus que l´al.lucinació és deguda a la seva afecció etílica? Per què en parar Hernández la nau deixa flotant la tripulació?

En aquesta vinyeta s´observa com els detectius Hernández i Fernández gaudeixen de la ingravidesa en un passeig per la Lluna. Fes-ne un petit comentari.
 

Entre els anys 1865 - 1870 aparegué a França la novel·la fantàstica de Juli Verne “ De la Terra a la Lluna ”, on s´exposa una idea extraordinària: la d´enviar a la Luna un gran projectil tripulat, disparat amb un canó. És possible aquesta idea?

A la novel·la de Juli Verne “ De la Terra a la Lluna "  el coet arriba a un punt neutre on l´atracció de la Terra i de la Lluna s´anul.len, amb la qual cosa el coet roman immòbil. Discuteix si aquest problema existeix realment.
 

El 5 de març de 1998 la nau no tripulada Lunar Prospector detecta l´existència de gel als pols de la Lluna, com ja ho havia fet abans Tintín. Aquest esdeveniment fa  que el vell somni de colonitzar el satèl.lit,  creant bases espacials permanents i ciutats,   pugui ser una realitat en un termini de 20 anys.

Deixa volar la imaginació i descriu com serà "una ciutat de la Lluna"?

Amb l´establiment de ciutats a la Lluna es posarà de moda el " turisme lunar ". Dissenya una
" guia de turisme llunar ":