Definició d´estat d´ingravitació

Menú Principal

Segons la segona llei de Newton, els cossos sotmesos a l´acció de forces són accelerats en un sistema de referència inercial.

Així, qualsevol objecte que es trobi dins del camp gravitatori terrestre, restarà sotmès a l´acció de la força de la gravetat que li confereix un moviment accelerat mentre no intervingui cap altra força. En realitat, aquest moviment està inhibit per les anomenades " forces de reacció" causades pels contactes amb els objectes del medi..

En contacte amb el terra horitzontal, la gravetat mai no indueix moviment,  sinó una força vertical P anomenada  pes del cos ( P = m.g, quan g és l´acceleració de la gravetat) exactament compensada per la força de reacció del terra N anomenada normal.

En cada situació particular, la intensitat de les forces de reacció mesura el nivell de
" gravetat relativa "de l´objecte:

 
quan les reaccions anul·len qualsevol moviment, l´objecte rau en  un estat  " gravetat normal ".

quan no hi ha cap força de  reacció, l´objecte rau en estat d´ingravitació, és a dir, en caiguda lliure.

En realitat, a l´estat d´ingravitació mai no s´hi arriba d´una manera perfecta degut a l´existència de les forces de fregament. Llavors es parla de microgravetat.
 

Treball per a l´aula