Introducció

Menú principal

El científic lleidatà Joan Oró va afirmar en una conferència que els tres descobriments i/o fites més importants del segle vint han estat: el descobriment de la fissió (Hahn i Strassmann, 1938 ) i fusió (Meitner, 1939)  nuclears, esbrinar l´estructura de l´ADN  (Watson i Crick, 1953) i l´arribada de l´home a la Lluna (Armstrong,1969).

L´home des de sempre ha mostrat interès per conèixer l´univers i especialment  la Lluna. En el decurs de la història mai no han mancat escriptors, visionaris i científics que han proposat idees per fer possible el somni d´arribar-hi.

Isac Newton estableix, el 1657 , les lleis físiques  que regeixen el moviment dels cossos materials a l´Univers.  D´aquestes lleis es desprèn que per escapar del camp gravitatori de la Terra cal que la nau assoleixi una gran velocitat (11,2 km/s). I això vol dir que cal dissenyar i construir  ginys (coets) amb molta sofisticació tecnològica.

Si bé la Ciència en temps de Newton  ja estava preparada per a afrontar el nou  repte, la Tècnica  no. Encara hagueren de transcórrer  300 anys per fer realitat el somni.

Se sabia que els costos econòmics d´aquest projecte serien molt elevats, amb la qual cosa la Societat va haver-se de qüestionar: val la pena anar a la Lluna?

Viatge a la Lluna és un crèdit de física aplicada on es posen en evidència els lligams entre Ciència-Tecnologia-Societat .

Com a professor de física i química he tingut, en més d´una ocasió,  que donar respostes, no massa convincents per als alumnes,  a la típica pregunta. ¿ per a què serveix la “física”  ? Ara els podré respondre: entre d´altres coses, per arribar a la Lluna.