RESUM DEL TREBALL

El  treball de recerca intitulat " Determinació experimental de l´acceleració de la gravetat a la superfície de la Lluna" evidencia les possibilitats que tenen actualment les noves tecnologies en les activitats d´ensenyament-aprenentatge de les ciències.

Aquest treball ha estat possible gràcies a les imatges enregistrades pels astronautes de la missió Apol.lo XV  a l´agost de 1971.

Programa  informàtic Vidshell


El treball pretén donar resposta a les preguntes següents:
 

Problema I

- El salt vertical d’un astronauta a la superfície de la Lluna és un moviment rectilini uniformement accelerat?
 

Problema  II

- Si el moviment de caiguda lliure a la superfície de la Lluna fos un moviment rectilini uniformement accelerat, hi ha alguna possibilitat de calcular l’acceleració gravitatòria amb les disponibilitats que les noves tecnologies ens ofereixen?

Problema III

- Amb quina velocitat s’enlaira un astronauta en realitzar un salt a la superfície de la Lluna?
 

Problema IV

- Quina és l’altura màxima assolida per un astronauta en realitzar un salt a la superfície de la Lluna?
 

Per tal de donar resposta als problemes plantejats s´ha fet una recerca bibliografia i s´ha buscat informació sobre les missions espacials que van arribar a la Lluna. Fruit d´aquesta recerca hem localitzat el fitxer mondspr.avi que correspon  a  la filmació del salt d´un  dels  astronautes del projecte Apol.lo XV  (agost, 1971) sobre la superfície de la Lluna. Amb l´ús del programa d´anàlisi d´imatges digitalitzades de vídeo  Vidshell hem pogut obtenir dades experimentals (posició-temps) relatives  al salt.del astronauta. El programa d´interpolació gràfica de funcions Curve Expert 1.3  ens  ha permès fer un tractament d´aquestes dades i obtenir valors numèrics de l´acceleració de la gravetat, de la velocitat d´enlairament, i de l´altura assolida.
 

Conclusions:

A partir de l’anàlisi d’imatges digitalitzades que ens oferia el programa Vidshell, estem en condicions d’afirmar:

1. El moviment a la superfície de la Lluna és un moviment rectilini uniformement accelerat.

2. L’acceleració de la gravetat obtinguda ha estat  (1.65 +/- 0.02) m/s²

3. La velocitat inicial amb què un astronauta s’enlaira en realitzar un salt a la superfície de la Lluna    és 1.15 m/s.

4. L’alçada màxima que assoleix un astronauta en realitzar un salt a la superfície de la Lluna és 0.46 m.
 

Aquest treball ,realitzat per Noemí Aguiló Aguayo, alumna de primer de Batxillerat de l´IES Guindàvols, ha estat guardonat amb un dels PREMIS CIRIT 2001

Palau de la Generalitat ,16 de desembre de 2001